Przewodnik i mapa – Wielka Pętla Wielkopolski

Wielką Pętlę Wielkopolski tworzą trzy łączące się drogi wodne:
Rzeka Warta: od Santoku do Konina (338,4 km), dalej droga wodna Warta – kanał Bydgoski (146,6 km) – do pokonania 12 śluz, i rzeka Noteć (205 km) – do pokonania 16 śluz). Licząca 690km Wielka Pętla Wielkopolski umownie zaczyna się i kończy w Santoku – miejscu, gdzie do Warty wpływa rzeka Noteć. Ale Pętlę można płynąć z każdego punktu w którym da się zwodować łódź.
Wielka Pętla Wielkopolski jest częścią drogi wodnej Wisła – Odra – jedynego śródlądowego połączenia między drogami wodnymi Europy Zachodniej i Europy Wschodniej w dorzeczu Wisły, Niemna i Dniepru.

Dokładny opis Pętli można znaleźć w przewodniku:

Wielka Pętla Wielkopolski
Warta – Noteć – Gopło – Warta

Przewodnik nie tylko dla wodniaków
Autorzy: Mirosław Słowiński, Grzegorz Nadolny
Wydanie II
Cena 57,00. Wydawnictwa można nabyć na Marinie, w Domu Gościnnym Gęsi Puch w Zagórowie, także drogą wysyłkową

wielka petla wielkopolski przewodnik

Mapa Wielkiej Pętli Wielkopolski

Ukazało się drugie wydanie Mapy Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Poprawione i zaktualizowane.

Mapa opisuje ideogramami lokalizację śluz, miejsca gdzie można bezpiecznie zacumować, coś zjeść i się przespać. Są wskazane punkty slipowania i miejscowości w których najbliżej do stacji benzynowej. Oznaczone są parki krajobrazowe i narodowe przez które płynie się pokonując Pętlę. W części informacyjnej podane są telefony na śluzy i parametry śluz, miejsca wskazujące głębokości tranzytowe oraz adresy stron internetowych podających bieżące komunikaty o warunkach hydrologicznych i żeglugowych panujących na drogach wodnych. Jest tekst o historii powstania Pętli, opisane są najważniejsze kompleksy przyrodnicze.

Mapa, ilustrowana 18 zdjęciami, wydana jest w formacie 48/68cm w skali 1:450 000. Autorem jest Mirosław Słowiński, projekt graficzny mapy: Time Machine, opracowanie graficzne publikacji: Jacek Grześkowiak.

Wydawnictwa można nabyć na Marinie, w Domu Gościnnym Gęsi Puch w Zagórowie, także drogą wysyłkową
Cena: 12,00 zł